Strechy na komplet


Nádaský Peter

Nádaský Peter

Telefón: +421 905 858 717

Email: p.nadasky@centrum.sk          IČO: 40 624 609